Wydanie 4/2017
str. 11 - 15

Zapalenie rogówki u dzieci

Keratitis in Children

Mirosława Grałek, Anna Niwald

Oddział Okulistyki Dzieciecej Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej
SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik oddzialu: dr hab. n. med. Anna Niwald


Summary: Keratitis in children can lead to severe ocular disability. Children with keratitis are exposed to the risk of amblyopia and even blindness. In general, keratitis may have an infectious or non-infectious etiology. Factors causing infections include bacteria, viruses, fungi, protists. In children the most common are bacterial and viral infections. Bacterial infection of the cornea are caused mostly by Gram positive cocci, primarily coagulase negative (Staphyloccocus aureus, Streptoccocus pneumonia, Serratia spp.) and Gram negative bacillus (especially: Pseudomonas aeuroginosa, Moraxella and Proteus spp.). Almost all keratitis cases are associated with predisposing factors. Children are susceptible to infectious keratitis due to injuries, improper contact lens wear and general inflammation. Non-infectious keratitis occur in the course of immunological disorders or other systemic causes. The clinical picture of keratitis is varied and depends on the cause and course of the inflammation. The treatment is also associated with the etiological factor, causal or symptomatic.

Słowa kluczowe: zakaźne zapalenie rogówki, niezakaźne zapalenie rogówki, dzieci, diagnostyka, leczenie.

Keywords: infectious keratitis, noninfectious keratitis, children, diagnosis, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI