Wydanie 4/2017
str. 26 - 30

Postępowanie w przypadku perforacji rogówki – doświadczenia własne

Management in Corneal Perforations – Own Experience

Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 1 , Dorota Pożarowska 1 , Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz 1 , Ewa Suchodoła-Ratajewicz 2 , Ewa Wróblewska-Sadowska 1 , Karolina Kątska 1 , Tomasz Żarnowski 1

1 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
2 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Corneal perforations are full-thickness holes in cornea, potentially leading to severe, permanent visual acuity impairment. Corneal perforations may result from infectious (bacterial, fungal, viral) or non-infectious neurotrophic keratitis, keratitis associated with autoimmunological diseases or connective tissue disorders accompanied by dry eye syndrome, also may result from external trauma (with sharp or blunt object, burns) or iatrogenic (corneal foreign body removal, eye surgery, topical eye drugs abuse). Management in corneal perforations depends on size and localization, corneal stroma involvement, pathogen. The aim of therapy is to maintain the integrity and anatomy of the eyeball. Treatment of the basic disease is crucial (intensive anti-infectious therapy, modification of current general therapy).

Słowa kluczowe: perforacje rogówki, przeszczep rogówki.

Keywords: corneal perforations, corneal transplantation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI