Wydanie 4/2017
str. 36 - 41

Choroba przeszczepu rogówki – patomechanizm, diagnostyka i leczenie

Corneal Graft Rejection – Pathomechanism, Diagnosis and Treatment

Joanna Major 1 , Anna K. Kurowska 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: Corneal graft rejection is the most common cause of corneal graft failure and loss of its transparency. In vivo confocal microscopy allows to visualize the rejection process at the cellular level, often even at the preclinical stage. The treatment of acute graft rejection depends on its type. Topical and systemic glucocorticosteroids are often effective in corneal graft failure prevention. Systemic immunosuppressive treatment use have significantly improved the outcome in refractory cases.

Słowa kluczowe: choroba przeszczepu rogówki, utrata przeszczepu rogówki, leki immunosupresyjne, mikroskopia konfokalna in vivo.

Keywords: corneal graft rejection, corneal graft failure, immunosuppressive treatment, in vivo confocal microscopy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI