Wydanie 4/2017
str. 65 - 68

Ortokeratologia w korekcji krótkowzroczności – rozwój, bezpieczeństwo i zastosowanie

Orthokeratology in Myopia Correction – Invention, Safety and Efficacy

Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Dorota Kopacz, Joanna Kalińska, Agnieszka Baran-Lego, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Myopia is a global problem. Recent decades have been marked by dramatic increases in the prevalence of myopia worldwide reaching near epidemic proportions in urban East Asian communities. Many interventions aimed at slowing myopia progression have been proposed. According to meta-analytic trials antimuscarinic agents and orthokeratology were found to be most effective modalities for myopia control. The pharmacological strategies seem to show the highest efficacy but side effects and availability limited its utilization. Orthokeratology was introduced in the early 1960s and is based on gas permeable contact lenses that temporarily reshape the cornea surface. Lenses are worn during sleep and removed on waking to correct refractive error. Studies have reported that axial length elongation in children wearing ortho-k lenses is reduced by 30–50% compared with their counterparts wearing single vision spectacles or soft contact lenses. Orhokeratology seems safe and potentially effective for slowing myopic progression in children.

Słowa kluczowe: ortokeratologia, kontrola krótkowzroczności, sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe.

Keywords: orthokeratology, myopia control, rigid gas permeable contact lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI