Wydanie 4/2017
str. 74 - 81

Zespół suchego oka: epidemiologia jego dwóch postaci – wynikającej z nadmiernego parowania filmu łzowego oraz z niedoboru wodnej składowej filmu łzowego

Dry Eye Disease: Epidemiology of Two Types of the Disease – Evaporative Dry Eye and Aqueus Deficient Dry Eye

Anna Bielecka, Jacek P. Szaflik

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Katedra i Klinika I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: Dry eye is a very common disease, it occurs in 5% to 34% of population. The most common classification divides it to dry with aqueous deficiency and evaporative dry eye. The second type is more common and in most cases is associated with Meibomian gland dysfunction. Substitution of artificial tears is general form of treatment. Recently more attention is put to replenish the lipid layer through appropriate hygiene of the eyelids and artificial tears with lipid component.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka (ZSO), dysfunkcja gruczołów Meiboma, warstwa lipidowa filmu łzowego.

Keywords: dry eye disease, Meibomian gland dysfunction, lipid layer of the tear film.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI