Wydanie 4/2017
str. 82 - 86

Suche zapalenie rogówki i spojówki – przyczyny i możliwości leczenia

Keratoconjunctivitis Sicca – Causes and Treatment Options

Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński

II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: prof. dr. hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński


Summary: Keratoconjunctivitis sicca is a condition in which the reduced amount of tear film abnormalities cause loss of its function, resulting in the appearance of inflammatory mediators leading to damage to the corneal and conjunctival epithelium. Keratoconjunctivitis sicca can be caused by a reduced amount of tears, improper composition or excessive evaporation. However, often one disease causes dysfunction of the tear film on several levels. The more advanced dry eye syndrome, the more frequent and heavier inflammation, leading to vision threatening corneal ulcers. Therefore, in patients with frequent keratoconjunctivitis sicca ophthalmologist should always consider intensification treatment of the dry eye syndrome.

Słowa kluczowe: suche zapalenie rogówki, zespół suchego oka, film łzowy.

Keywords: keratoconjunctivitis sicca, dry eye syndrome, tear film.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI