Wydanie 4/2017
str. 108 - 112

Co wiemy o alergicznym zapaleniu rogówki i spojówek

What Do We Know About Allergic Keratoconjunctivitis

Joanna Kalińska, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Allergic disorders of cornea and conjunctiva include entities with different pathogenesis, hypersensitivity mechanisms and symptoms. Each type of ocular allergic reaction is associated with eye redness, itching and tearing, may affect cornea and lead to vision disturbances. Mast cells and eosinophils play a significant role in the mechanism of them, but in some entites T lymphocytes play a dominant role. We present the pathophysiology, hypersensitivity mechanisms, symptoms and treatment of allergic corneal and conjunctival diseases.

Słowa kluczowe: ocular allergy, allergic conjunctivitis, allergic keratitis, allergic mechanisms.

Keywords: ocular allergy, allergic conjunctivitis, allergic keratitis, allergic mechanisms.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI