Wydanie 4/2017
str. 113 - 115

Parametry rogówki modyfikujące pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Corneal Parameters Affecting Values of Intraocular Pressure Measurements

Daria Kęcik, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Intraocular pressure is a part of ophthalmic evaluation. The proper measurement is important for planning treatment. The paper presents corneal parameters affecting values of intraocular pressure measurements.

Słowa kluczowe: tonometria, ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), pachymetria, centralna grubość rogówki (CCT).

Keywords: tonometry, intraocular pressure (IOP), pachymetry, central corneal thickness (CCT), central corneal power (CCP).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI