Wydanie 4/2017
str. 116 - 119

Rola biomechaniki rogówki we współczesnej diagnostyce okulistycznej

The Role of Corneal Biomechanics in Modern Ophthalmology

Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw. UM w Łodzi


Summary: Biomechanics uses the principles of mechanics to describe the properties of living structures such as tissues or organs.
Over the last 10 years, the rules of biomechanics have been used in ophthalmology to evaluate the viscoelastic properties of corneal tissue. The measurement of corneal hysteresis and new correction algorithms of intraocular pressure have been applied to the clinical practice together with the development of dynamic contour tonometry and dynamic bi-directional tonometry.
In the paper, practical use of corneal biomechanics as a modern diagnostic tool has been discussed. Assessment of biomechanical properties of the cornea plays an important role in the diagnosis and monitoring of glaucoma, detection of corneal ectasia, management of patients after corneal refractive surgery or keratoplasty and finally in corneal refractive therapy.

Słowa kluczowe: tonometria aplanacyjna Goldmanna, histereza rogówki, współczynnik oporu rogówki, analizator biomechaniki rogówki, współczynnik przebiegu sygnału alpanacji, jaskra pierwotna otwartego kąta.

Keywords: Goldmann applanation tonometry, corneal hysteresis, corneal resistance factor, intraocular pressure, ocular response analyzer, waveform score, primary open angle glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI