Wydanie 4/2017
str. 120 - 122

Rogówkowe aspekty neuropatii jaskrowej

Corneal Aspects of Glaucomatous Neuropathy

Joanna Wierzbowska

Klinika Okulistyki CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas


Summary: In the article, on the basis of the literature review, the relationship between corneal structure properties and glaucoma development were discussed. The latest techniques for measuring corneal biomechanics and intraocular pressure and the influence of structural biomarkers of cornea on the readings of intraocular pressure were presented.

Słowa kluczowe: neuropatia jaskrowa, biomechanika, grubość centralnej rogówki, histereza.

Keywords: glaucomatous optic neuropathy, biomechanics, central corneal thickness, hysteresis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI