Wydanie 4/2017
str. 123 - 125

Przeszczep warstwowy przedni z jednoczasowym przeszczepem rąbka rogówki i twardówki w leczeniu neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka – opis przypadku

Lammellar Anterior Keratoplasty with Simultaneous Limbal and Scleral Graft in the Treatment of Preinvasive OSSN – Case Report

Krzysztof Bartosiewicz, Wiktoria Kubisiak, Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw. UM w Łodzi


Summary: A 68-year-old woman with complaints on visual acuity deterioration and recurrent ocular pain and juxtalimbal conjunctival lesion was presented to the department of ophthalmology. The histopathologic examination of the biopsy revealed conjunctival carcinoma in situ. The uncertain clinical presentation indicated secondary limbal stem cell deficiency. Taking into consideration the histopathological diagnosis, considerable oedema and corneal opacity, the patient was qualified for surgical treatment consisting of resection of the conjunctival lesion with the adjacent limbus and sclera combined with modified anterior keratoplasty. In the postoperative period intensive immunosuppression was administered. On examination performed 9 months after the combined procedure, the patient obtained visual acuity of 4/10, no evidence of graft rejection or ocular surface neoplasia recurrence were recorded.

Słowa kluczowe: carcinoma in situ spojówki, dysplazje spojówki, przeszczep warstwowy przedni rogówki z przeszczepem rąbka i twardówki.

Keywords: carcinoma in situ of conjunctiva, ocular surface neoplasia, anterior lamellar keratoplasty with limbal and scleral graft.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI