Wydanie 3/2018
str. 18 - 21

Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera – nowoczesne metody terapii

Leber Hereditary Optic Neuropathy – Modern Therapy Methods

Agnieszka Kiszka 1 , Piotr Łukasik 2 , Monika Szyport 2 , Anna Rejman 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Kierownik: dr n. med. Waldemar Kędziora


Summary: The therapy for hereditary optic nerve diseases is a huge challenge for modern medicine. With the development of modern treatment’s methods, patients’ expectations and hopes are rising. In the last decades, there have been many studies on gene therapy, including studies on gene therapy in the Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON). Currently, two Phase 3 trials (RESCUE and REVERSE) are running, regarding the possibility of introducting gene therapy in LHON.

Słowa kluczowe: badania kliniczne, terapia genowa, dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera, idebenon, mutacje mitochondrialnego DNA.

Keywords: clinical trial, gene therapy, Leber hereditary optical neuropaty (LHON), idebenone, mitochondrial DNA mutation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI