Wydanie 3/2018
str. 22 - 25

Powierzchnia plamki w obrazie optycznej koherentnej tomografii – nowa klasyfikacja przylegania, trakcji szklistkowo-plamkowej i otworów plamki

Vitreomacular Interface in Optical Cohrence Tomography – New Classification of Vitreomacular Adhesion, Vitreomacular Traction and Macular Holes

Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Optical coherence tomography in diagnosis of posterior pole disorders not only allows for detailed evaluation of macular structures and choroid but also the vitreomacular interface. New classification including vitreomacular adhesion, vitreomacular traction and macular holes based on The International Vitreomacular Traction Study ( IVTS) Group was presented.

Słowa kluczowe: przyleganie szklistkowo-plamkowe, trakcja szklistkowo-plamkowa, pełnościenny otwór plamki, otwór warstwowy, otwór rzekomy.

Keywords: vitreomacular adhesion, vitreomacular traction, macular hole, lamellar hole, pseudohole.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI