Wydanie 3/2018
str. 39 - 41

Przegląd najnowszych metod ilościowego pomiaru reakcji źrenic na światło

The Methods of Quantitative Pupillary Light Defects Examination

Edyta Koman-Wierdak, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Finding a pupillary light defects, using a small light source, such as a flashlight, is a quick and easy method used in swinging flash light test. Quantitative methods that allow to determine the level of light pupil defects based on the subjective evaluation of the clinician, use special filters. The objective method to measure pupillary defects is to use a pupillometer. Methods using filters and strips, although subjective, give comparable results to pupillometer.

Słowa kluczowe: defekt reakcji źrenicy na światło, filtr neutralizujący, filtr Sbisa, pupillometr.

Keywords: pupillary light defects, neutral density filter, Sbisa bar, pupillometer.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI