Wydanie 3/2018
str. 42 - 45

Obrazowanie ultraszerokokątne dna oka – nowe możliwości diagnostyczne

Ultra-widefield Fundus Imaging – New Diagnostic Prospects

Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: The retinal periphery is the site of various pathologies in many ocular diseases. Ultra-widefield (UWF) imaging is one of the new technologies increasingly available in ophthalmological practice. Currently, there are several imaging systems used in clinical centers for the purpose of diagnostic, monitoring disease progression or response to therapy, and telemedicine. These systems give opportunity for applications in both adults and pediatric patients. The current instruments are capable of producing UWF color fundus photographs, fluorescein and indocyanine green angiograms, and autofluorescence images. Using this technology, many important clinical observations have been made in diseases such as diabetic retinopathy, uveitis, retinal vascular occlusions, intraocular tumors, retinopathy of prematurity, and age-related macular degeneration. Ultra-widefield documentation offers valuable pre- and postoperative assessment in cases of retinal detachment. New applications of UWF systems will soon be more available and will allow us to integrate this technology into routine clinical practice.

Słowa kluczowe: obrazowanie ultraszerokokątne, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa, retinopatia wcześniacza, choroba Coatsa, odwarstwienie siatkówki.

Keywords: ultra-widefield imaging , age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, retinopathy of prematurity, Coats disease, retinal detachment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI