Wydanie 3/2018
str. 62 - 66

Demodekoza oczna – najnowsze metody rozpoznawania

Ocular Demodecosis – Modern Diagnostic Methods

Piotr Łukasik 1 , Monika Szyport 1 , Anna Rejman 1 , Katarzyna Bartosik 2 , Katarzyna Nowomiejska 3 , Robert Rejdak 3

1 Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ordynator: dr n. med. Waldemar Kędziora
2 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
P.o. kierownika: dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik
3 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Ocular demodecosis is a medical condition caused by the presence of parasitic mites called Demodex. The disorder is very common and it is necessary to develop new diagnosing and treatment methods. Two types of Demodex mites, i.e. Demodex folliculorum and Demodex brevis are found in humans. The parasites cause many disorders. At present the in vivo reflectance confocal microscopy is the most modern technology, which may become an effective method of diagnosing ocular demodecosis in the future. In spite of its undeniable advantages, the in vivo confocal microscopy technology also has some limitations. In order to improve eyelid in vivo confocal microscopy semiology it is necessary to continue and expand the research conducted in this field.

Słowa kluczowe: demodekoza, metody diagnostyczne.

Keywords: demodecosis, diagnostic methods.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI