Wydanie 3/2018
str. 67 - 70

Terapia suchego oka – problem wciąż aktualny

Dry Eye Therapy – a Considerable Clinical Issue

Monika Udziela

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: „Dry eye” as a symptom and dry eye disease are still very common health problem and they represent therapeutical challenge worldwide. Dry eye disease is multifactorial disorder with evident role of tear film instability and hiperosmolarity, ocular surface inflammation and neurosensory abnormalities. Management and treatment depend on the stage of the disease. On each step of therapeutic process application of topical osmoprotectants is crucial.

Słowa kluczowe: suche oko, choroba suchego oka, film łzowy, osmoprotekcja, trehaloza.

Keywords: dry eye, dry eye disease, tear film, osmoprotection, trehalose.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI