Wydanie 3/2018
str. 71 - 74

Terapia zespołu suchego oka – leczenie przeciwzapalne według najnowszych wytycznych DEWS II

Dry Eye Disease Treatment – Anti-inflammatory Therapy Based on the DEWS II Guidelines

Aneta Hill-Bator

Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


Summary: Dry eye syndrome is a disease with a complex etiology. In the pathogenesis, apart from the lack of tears and their incorrect composition, the inflammation of the ocular surface plays an important role. Treatment of the dry eye disease with artificial tears is often insufficient. In order to reduce the disease process, anti-inflammatory treatment is necessary.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka (ZSO), leczenie przeciwzapalne, kortykosteroidy.

Keywords: dry eye disease (DED), antyinflammatory treatment, corticosteroids.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI