Wydanie 3/2018
str. 75 - 80

Zespół suchego oka – analiza podstawowych algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych

Dry Eye Disease – the Analysis of the Fundamental Diagnostic and Therapeutic Algorythms

Piotr A. Woźniak 1 , Maciej Osęka 2 , Justyna Izdebska 1,3 , Anna M. Ambroziak 4,5

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Ofta Sp. z o.o.
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
4 Zakład Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
5 Świat Oka Centrum Okulistyczne w Warszawie


Summary: The disturbances of the ocular surface are one of the most common reasons reported to ophthalmologists. According to studies over 63% of adults may be affected by the signs of dry eye disease.
The aim: The aim of this paper is the analysis of the actual guidelines and the efficacy of the topical lubricants containing 2% dexpanthenol and additionally lid hygiene (twice daily) in dry eye disease patients.
Material and Methods: 30 patients (46 eyes) were included in the study. Patients were divided into 2 groups: using only 2% dexpanthenol drops (4 x daily) or 2% dexpanthenol drops with lid hygiene.
Results: After a month of the study period the group using only lubricants marked 22% decrease in the OSDI score, while the decrease of OSDI score in the second group were 34%. Both regimes resulted in the improvements in the clinical examination. We didn’t note any clinically significant changes in the tear film osmolarity.
Conclusion: The effective interaction between the tear film and lubricants together with lid hygiene is essential for the ocular surface health.

Słowa kluczowe: zaburzenia powierzchni oka, zespół suchego oka, dysfunkcja gruczołów Meiboma, DEWS II, dekspantenol.

Keywords: ocular surface disease, dry eye disease, Meibomian gland dysfunction, DEWS II, dexpanthenol.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI