Wydanie 3/2018
str. 81 - 83

Nanoemulsja kationowa 0,1-procentowej cyklosporyny A – tolerancja, bezpieczeństwo, skuteczność i biodostępność. Przegląd piśmiennictwa

0.1% Cyclosporine A Cationic Nanoemulsion – Tolerance, Safety, Efficacy and Bioavailablity. Literature Review

Piotr A. Woźniak 1 , Anna M. Ambroziak 2,3

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Świat Oka Centrum Okulistyczne w Warszawie


Summary: Cyclosporine A is approved for treatment of severe keratitis in patients with dry eye disease, and off-label use in other ophthalmic diseases. In this article based on the available literature the efficacy and safety of the cyclosporine A cationic nanoemulsion (Ikervis, Santen Oy) on ocular surface will be discussed.

Słowa kluczowe: Ikervis, zespół Sjögrena, emulsja kationowa, cyklosporyna A, zespół suchego oka, keratoconjunctivitis sicca, zapalenie rogówki, Ikervis.

Keywords: Ikervis, Sjögren’s syndrome, cationic emulsion, cyclosporine A, dry eye syndrome, inflammation, keratoconjunctivitis sicca, severe keratitis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI