Wydanie 3/2018
str. 93 - 96

Występowanie krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu u dzieci i młodzieży – analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prevalence of Myopia, Hyperopia and Astigmatism Among Children and Adolescents – Analysis of Clinical Data in the Clinic of Paediatric Ophthalmology Medical University of Silesia in Katowice

Marta Świerczyńska 1 , Ewelina Tobiczyk 1 , Natalia Argier 1 , Luiza Chmielewska 1 , Erita Filipek 2,3

1 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
2 Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
3 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek


Summary: Purpose: Assessment of myopia, hyperopia and astigmatism among children and adolescents.
Material and Methods: The study involved 750 randomly selected patients (1500 eyes) of Department of Pediatric Ophthalmology Medical University of Silesia in Katowice between 2011 and 2016. The study group consist of 431 girls (57.5%) and 319 boys (42.5%) from 6 months to 18 years (average age was 7.9 ± 5.3). 59,7% children lived in the city and 40.3% in the countryside. Myopia was classified as refractive error ≤ −1.0 D at least in one eye, hyperopia as ≥ 2.0 D, astigmatism as > 0.75 DC, anisometropia as an interocular difference ≥ 3.0 D.
Results: In the study group myopia in 241 (16.1%) and hyperopia in 252 (6.8%) of examined eyes were found. Among schoolchildren (6–18 years) prevailed myopia (24.1% analyzed eyes). Myopia appeared more frequently in girls (19.3%) and children living in cities (22.1%). Hyperopia occurs mainly in boys (20.2%) and children living in the countryside (21.2%). Astigmatism was observed among 437 eyes (29.1%) and astigmatism with a rulepre dominated.
Conclusions: The prevalence of myopia and astigmatism among Polish children is high and seems to be increasing.

Słowa kluczowe: wady refrakcji, krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, dzieci.

Keywords: refractive errors, myopia, hyperopia, astigmatism, children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI