Wydanie 1/2019
str. 7 - 9

Wpływ przewlekłej hiperglikemii na narząd wzroku

The Chronic Hiperglycaemia Impact on the Vision Organ Changes

Agnieszka Maksymiuk-Kłos 1 , Anna Sokołowska-Oracz 2 , Paweł Piątkiewicz 1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
2 Poradnia Retinopatii Cukrzycowej, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz


Summary: Previous publications confirm the relationship between prediabetes and early stages of chronic complications of diabetes such as nephropathy, neuropathy, retinopathy and an increased risk of cardiovascular diseases. Prevention in the form of an early diagnosis of prediabetes and the use of appropriate treatment can delay the onset of type 2 diabetes and reduce the risk of its complications. Ocular changes in prediabetes are possible. The following paper summarizes the knowledge about the most frequently described changes in the prediabetic state.

Słowa kluczowe: stan przedcukrzycowy, retinopatia, wrażliwość na kontrast, widzenie barw.

Keywords: prediabetes, retinopathy, contrast sensitivity, colour vision.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI