Wydanie 1/2019
str. 10 - 13

Zmiany cukrzycowe w narządzie wzroku u dzieci i młodzieży

Diabetic Changes in the Visiual Organ in Children and Adolescents

Mirosława Grałek

Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald


Summary: n the course of diabetes mellitus among various systemic abnormalities associated with hyperglycemia, there are disturbances in the organ of vision. This work shows the ocular complications in children with type 1 diabetes. It discusses the common disorders in the anterior and the posterior segment of the eye, refractive errors and their effect on visual function.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu1., oczy, zaćma, wady refrakcji, dzieci, badanie okulistyczne.

Keywords: type 1 diabetes, eyes, cataract, refractive errors, children, eye examination.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI