Wydanie 1/2019
str. 55 - 61

Mikropulsowa podprogowa laseroterapia siatkówki w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki

Subthreshold Micropulse Laser Treatment in Diabetic Macular Edema

Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Święch-Zubilewicz 2

1 Dobry Wzrok Poradnia Okulistyczna w Gdańsku
Kierownik: dr n. med. Maciej Gawęcki
2 Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: Paper presents application of subtreshold micropulse laser treatment (SMPLT) in diabetic macular edema. The concept of subthreshold micropulse laser treatment mechanism of action is proposed and referred to classic photocoagulation. Review of the studies on subthreshold micropulse laser treatment efficacy in the treatment of diabetic macular edema is presented covering last 15 years. Efficacy of subthreshold micropulse laser treatment is compared with efficacy of intravitreal anti vascular endothelial growth factor and steroid medications. Finally, actual recommendations for subthreshold micropulse laser treatment in central diabetic macular edema are indicated.

Słowa kluczowe: podprogowy laser mikropulsowy, fotokoagulacja laserowa, cukrzycowy obrzęk plamki.

Keywords: subthreshold micropulse laser, laser photocoagulation, diabetic macular edema.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI