Wydanie 2/2019
str. 3 - 6

Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej

Clinical Application of Ultrabiomicroscopy in Ophthalomology

Michał Chrząszcz 1, Karolina Gerba-Górecka 1, Barbara Jakubowska 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

1 Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
2 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Ultrasound Biomicroscopy is an imaging modality which displays the anterior segment of the eye. It was first introduced in the early 1990’s by Foster and Pavlin. Ultrasound biomicroscopy is performed using 35 -50 MHz probes, which enable to visualize eye structures with excellent resolution at the cost of low depth of tissue penetration (around 4mm).
Ultrasound biomicroscopy can be employed for assessment of the anterior segment anatomy as well as associated pathologies. This method helps to diagnose glaucoma, iridal and ciliary body cysts, tumors and to evaluate extent of damage caused by trauma. This article provides a brief overview of ultrasound biomicroscopy technique alongside examples of its clinical applications.

Słowa kluczowe: ultrasonografia gałki ocznej, ultrabiomikroskopia, badania obrazowe, diagnostyka okulistyczna, przedni odcinek oka.

Keywords: ophthalmic ultrasonography, ultrasound biomicroscopy, imaging tests, ophthalmic diagnostics, anterior segment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI