Wydanie 2/2019
str. 21 - 24

Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego

Fundus Autofluorescence – Crucial in the Diagnosis of Sorsby Pseudoinflammatory Macular Dystrophy

Justyna Ruchała 1, Michał Chrząszcz 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

1 Oddział Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
2 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: This study shows the use of fundus autofluorescence in diagnosis process in case of Sorsby pseudoinflammatory macular dystophy in male patient of the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology in Kraków. It’s a non-invasive imaging test that detects fluorophores, mainly lipofuscin, that absorb and emit light at specific wavelengths. Autofluorescence test of the eye’s fundus turned out to be very helpful to assess retinal changes, associated with this rare intraocular pathology and finally allowed to make proper diagnosis.

Słowa kluczowe: autofluorescencja dna oka, rzekomozapalna dystrofia plamki Sorsby’ego, nabłonek barwnikowy siatkówki, lipofuscyna.

Keywords: autofluorescence of the eye fundus, Sorsby pseudoinflammatory macular dystrophy, pigment retinal epithelium, lipofuscin.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI