Wydanie 2/2019
str. 25 - 28

Parametry optycznej koherentnej tomografii jako klasyfikatory jaskry

Parameters of Optical Coherent Tomography as Clasifiers of Glaucoma

Joanna Wierzbowska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas


Summary: Optical coherent tomography is currently the gold standard among imaging technologies used in diagnosis and monitoring of glaucoma. In the article, on the basis of the literature review, the discriminating abilities of the peripapillary retinal nerve fiber layer and macular parameters as measured with optical coherence tomography, in all glaucoma patients and in different glaucoma subpopulations were discussed.

Słowa kluczowe: neuropatia jaskrowa, diagnostyka, tarcza nerwu wzrokowego, włókna nerwowe.

Keywords: glaucomatous optic neuropathy, diagnosis, optic nerve head, nerve fibers.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI