Wydanie 2/2019
str. 34 - 36

Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka w przeszczepach warstwowych rogówki – opis przypadku

Anterior Segment Optical Coherence Tomography for Lamellar Keratoplasty Procedures – Case Report

Marta Hajduga 2, Wojciech Luboń 2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

1Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Corneal diseases are one of the leading causes of blindness around the world – affect alike young and old people. One of the available therapeutic options in specific cases is the procedure of corneal transplantation, which is replacing the sick cornea by the material from the tissue donor. The development of lamellar keratoplasty (LK) involves selective removal and replacement of diseased corneal layers. 
The aim of the work is to present useful of optical coherence tomography of the anterior segment in diagnosis, the choice of treatment method and monitoring of treatment results in a patients with corneal transplantation based on the patient’s examples.

Słowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka, AS-OCT, przeszczep warstwowy rogówki, DALK.

Keywords: anterior segment optical coherence tomography, AS-OCT, lamellar keratoplasty, DALK.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI