Wydanie 2/2019
str. 46 - 48

Kliniczne zastosowanie mikroperymetrii – przegląd piśmiennictwa

Clinical Application of Microperimetry – Review

Dorota Borowicz, Edyta Koman, Beata Gajda-Deryło, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Microperimetry is the study to analyze the sensitivity of the retina to the light stimuli, which are presented in exactly determined during the test area of the retina.
Microperymetry is a valuable diagnostic method allowing simultaneous anatomical and functional evaluation of the retina. This examination allows to deepen the diagnosis, monitor the progression of the disease and evaluate the results of the treatment in macular diseases.
The aim of the article is to discuss the principle of microprimetry and its application in clinical practice.

Słowa kluczowe: Microperimetry, retina.

Keywords: Mikroperymetria, siatkówka.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI