Wydanie 3/2019
str. 37 - 40

Izolowane alergiczne zapalenie spojówek

Isolated Allergic Conjunctivitis

Ewa Mrukwa-Kominek 1,2, Julia Janiszewska-Salamon 1,2,3, Agnieszka Urgacz-Lechowicz 2, Wojtek Luboń 2, Ewa Zielińska-Paj±k 4, Radosław Gawlik 5,6

1 Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
3Studium Doktoranckie WLK ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4Katedra i Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Lekarskiego ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Kajor
5Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
6 Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala


Summary: Purpose: The purpose of the study was to confirm the presence of isolated allergic conjunctivitis in patients with negative results of allergic tests.
Material and Methods: The study group included 12 patients with clinical symptoms of allergic conjunctivitis with negative skin prick tests, normal levels of total immunoglobulins E and allergen-specific immunoglobulins E. 10 healthy adult volunteers with negative allergic test results were included in the control group. Conjunctival biopsy was performed then the presence and number of eosinophils and mast cells were assessed in stained preparations.
Results: A statistically significantly higher number of eosinophils was found in the study group than in the control group. The number of mast cells was 2-fold higher in the study group.
Conclusions: The presence of eosinophils in the conjunctival biopsy in patients with clinical manifestations of allergic conjunctivitis with negative skin prick test results and normal serum allergen-specific IgE levels confirms the allergic etiology of the disease. The possibility of occurring the isolated allergic conjunctivitis was confirmed in the study.

Słowa kluczowe: izolowane alergiczne zapalenie spojówek, biopsja spojówki, eozynofile, mastocyty.

Keywords: local allergic conjunctivitis, conjunctival biopsy, eosinophils, mast cells.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI