Wydanie 2/2006

Zastosowanie OCT-Visante w kwalifikacji i pooperacyjnej obserwacji pacjentów z wszczepionymi soczewkami fakijnymi na podstawie własnego przypadku

Application of OCT-Visante in Qualification and Postoperative Observation of Patients with Implanted Phakic Intraocular Lenses Based on own Case

Anna Woyna-Orlewicz2, Edward Wylęgała1,2, Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Mariola Bartusek1

1Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych
Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Edward Wylęgała
2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Ordynator: dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: In this paper we present a 31-years old man with high myopia with implanted phakic intraocular lenses (IOL) I-CARE to correct refractive error. Post operative visual aquity was 1.0 without correction. In 1-year observation there were no complications. In discussion we take a closer look on qualification criteria for this type of intraocular refractive surgery. We stress the need of intraocular distances measurements which are necessary to adequate phakic IOL sizing. They can be accurately obtained for example by a new anterior segment optical coherent tomography system Visante-OCT.

Keywords: phakic intraocular lenses, refractive errors, refractive surgery, OCT-Visante.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI