Wydanie 2/2006

Porównanie wyników pomiarów centralnej grubości rogówki uzyskanych metodą optyczną oraz za pomocą pachymetrii ultradźwiękowej

Comparison of Central Corneal Thickness Measurement Results Obtained by Means of Optical and Ultrasonic Methods

Małgorzata Rebkowska-Juraszek2, Edward Wylęgała1,2, Anna Woyna-Orlewicz2, Sławomir Teper2

1Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych
Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Edward Wylęgała
2Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Ordynator: dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: Purpose: To compare central corneal thickness (CCT) measurement results obtained by means of optical and ultrasonic methods.
Setting: Department of Ophthalmology, District Railway Hospital in Katowice, Poland
Methods: CCT measurement was performed in 35 eyes (18 patients). All patients undergone exams with use of an ultrasonic pachymeter – Pocket II (Quantel Medical), a specular microscope – Topcon SP-2000P (Topcon America Corporation) and an optical coherence tomography (OCT) system – Visante OCT (Carl Zeiss Meditec). All exams were carried out 3 times during the same visit, by one investigator.
Results: Mean CCT was 535.72 µm ±23.36 (SD) Visante OCT, 538.42 µm ± 25.27 (SD) with the ultrasonic device and 522.28 µm ± 23.37 (SD) with the specular microscope. Visante OCT had the highest reproducibility – mean difference between measurements was 3 microns. The difference between results obtained by means of OCT/USG and spectral microscopy was statistically significant (p<0.05).
Conclusions: Visante OCT seems to be a very reliable device to measure CCT, especially as obtained results are only very slightly influenced by an investigator.

Keywords: Central corneal thickness, ultrasonic pachymetry, specular microscopy, Visante OCT.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI