Wydanie 2/2006

Epi-LASIK - nowa jakość w chirurgii refrakcyjnej

Epi-LASIK - New Quality in Refractive Surgery

Elżbieta Archacka1, Małgorzata Gadomska1, Iwona Liberek1,3, Justyna Izdebska1,2, Jerzy Szaflik1,2

1 Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Po. kierownika: dr n. med. Iwona Liberek


Summary: To evaluate the efficacy, predictability and stability of Epi-LASIK procedure for myopia (including moderate and high refractive errors)

Keywords: LASEK, haze, Bowman Layer


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI