Wydanie 3/2006

Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie po operacji zaćmy

Endophthalmitis as a Complication of Cataract Surgery

Małgorzata Gawrońska, Anna Majer, Józef Kałużny

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: Postoperative endophtalmitis is a very serious complication which leads to visual acuity decrease. It can be very difficult to diagnose and treat. The most common reason for developing endophtalmitis is patient?s bacterial flora. During cataract surgery saprophitic flora gets into anterior chamber what activates immune system. If immune system foils infection begins. Systemic and topical administration of the appropriate antibiotics according to microbiological cultures taken from the anterior chamber and vitreous. Very important post belongs to prophilaxis which includes topical antibiotics and disinfection of the conjunctival sac by the use of 5% Povidone-iodine.

Keywords: endophtalmitis, infection source, antibiotics, corticosteroids, vitrectomy, prophilaxis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI