Wydanie 3/2006

Śródoperacyjne i pooperacyjne powikłania po trabekulektomii

Intraoperative and Postoperative Complcations following Trabeculectomy

Iwona Jaworowska-Cieślińska, Adrianna Laudencka, Józef Kałużny

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: Glaucoma filtering surgery has always been plagued by relatively high complication rates. The purpose of this study is to describe the incidence, and risk factors for surgical complications reported during and within the post-operative period after trabeculectomy.

Keywords: glaucoma, trabeculectomy, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI