Wydanie 3/2006

Powikłania niepenetrującej głębokiej sklerektomii

Complications of Nonpenetrating Deep Sclerectomy

Jakub J. Kałużny, Dorota Urbaniak, Bartłomiej Kałużny

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: According to own experience and literature review nonpenetrating deep sclerectomy complications were presented. Ocular wall perforation as an example of the post-surgical complications and anterior chamber haemorrhage, choroidal detachment and increase in intraocular pressure as post-operative complications were reviewed. Late ocular complications concern fibrosis or filtration bleb encystment.

Keywords: non-penetrating deep sclerectomy, complications, filtration bleb encystment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI