Wydanie 3/2006

Powikłania śródoperacyjne w chirurgii witreoretinalnej

Intraoperative Complications of Vitreoretinal Surgery

Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: The paper presents intraoperative complications of vitreous surgery, the main of which are: hemorrhages to the vitreous cavity, IOP elevation, iatrogenic retinal breaks, lens damage, optic nerve damage.

Keywords: vitreous surgery, complication.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI