Wydanie 3/2006

Późne powikłania operacji odwarstwienia siatkówki

Late Complications after Retinal Detachment Surgery

Iwona Jaworowska-Cieślińska, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska, Joanna Stafiej

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: A wide range of complications may occur following classic scleral buckling surgery for retinal detachment. The frequency and extent of these complications depends on the preoperative condition, intraoperative procedure, and postoperative management.

Keywords: retinal detachment, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI