Wydanie 3/2006

Powikłania po leczeniu chirurgicznym czerniaka błony naczyniowej

Complications after Surgical Management of the Uveal Melanoma

Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: This article describes surgical methods for resecting uveal melanomas, emphasizing the occurence of intraoperative as well as early and late postoperative complications. Based on literature and our own experiences the most common intraoperative complications associated with surgical management of intraocular melanoma include: vitreous outflow, subretinal, intravitreal and anterior chamber haemorrhages, retinal detachment. The most common early postoperative complications are: intraocular haemorrhages, retinal detachment, macular edema, hypotony and secondary glaucoma. Late postoperative complications include: macular edema, hypotony and cataract formation, and rare ptosis, keratopathy, posterior synechiae, iris rubeosis and choroidal detachment. Among late postoperative complications residual tumor reccurences are also discussed.

Keywords: uveal melanoma, transscleral resection, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI