Wydanie 3/2006

Powikłania radioterapii guzów wewnątrzgałkowych

Complications of Intraocular Tumors Radiotherapy

Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Szuścik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Radiotherapy (106Ru, 125I brachytherapy, protontherapy) is a method of choice in treatment of many intraocular malignancies including uveal melanoma, choroidal haemangioma, choroidal metastasis. Unfortunately radiotherapy leads to many complications: radiation retinopathy, maculopathy, papillopathy, consecutive glaucoma, or cataract. We discuss mechanisms, and frequency of these complications, as well as we describe some methods for prevention and treatment.

Keywords: radiotherapy, intraocular malignancy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI