Wydanie 3/2006

Powikłania po terapii fotodynamicznej z użyciem werteporfiny (PDT) oraz fototrombozie indukowanej zielenią indocyjaninową (iMP) stosowanych w przypadkach guzów wewnątrzgałkowych

Complications after Photodynamic Therapy (PDT) with Verteporfin and Indocyanine Green - Mediated Photothrombosis (iMP) used in Intraocular Tumors Treatment

Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Iwona Szuścik

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Phototherapy is new and safe method of intraocular tumors treatment. Photodynamic therapy with verteporfin (PDT) and indocyanine green-mediated phothothrombosis (iMP) seem to be effective therapies for optic disc capillary haemangiomas and posterior pole choroidal haemangiomas as well as in selected small and medium choroidal melanomas. These methods are effective in reducing not only the tumor mass but they may also stabilize or improve vision. Comparing to other methods PDT and iMP are characterized with a relative low risk of complications which occur in 30 - 35% of cases. The most common complications include: haemorrhages within the tumor mass, subretinal and intravitreal haemorrhages, overlying branch vascular occlusion, macular edema and preretinal fibrosis with tractions formation. In some cases of choroidal melanomas the phototherapy leads only to the temporary tumor regression thus its effect is not longstanding. However this phenomenon is not observed in vascular intraocular tumors. Based on the literature and our own experience we assume that both PDT and iMP are safe and low risk methods of some cases of intraocular tumors treatment. In majority of cases they may lead to stabilization or tumor thickness regression as well as they may preserve or even improve vision in affected eye.

Keywords: intraocular tumors, photodynamic therapy with verteporfin, indocyanine green-mediated photothrombosis, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI