Wydanie 3/2006

Objawy niepożądane podczas angiografii fluoresceinowej

Adverse Reactions during Fluorescein Angiography

Zofia W. Sikorska1, Jakub J. Kałużny2, Elżbieta Płachecka2, Danuta Reyer1, Alina Golis1

1Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
Dyrektor: dr n. med. Mirosława Polaszewska-Muszyńska
2Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr n. hab. med. Józef Kałużny


Summary: analysis of adverse reactions to fluorescein angiography after intravenous injection of 5 ml 10% fluorescein sodium salt. Material and Methods: the study group comprises 630 patients, aged between 15 and 90 years (the average of 60.2 years). The group consisted of 372 women (59%) and 258 men (41%). Results: in 47 patients (7.5%) adverse reactions occurred after intravenous injection of fluorescein. These were: nausea in 29 patients (4.6%), vomiting - in 4 (0.6%), dizziness in 5 patients (0.8%), syncope in 6 patients (1%) and allergic skin manifestations in 5 patients (0.8%). Two persons suffered two adverse reactions at the same time: one person had nausea and dizziness, the other had nausea and syncope. Conclusions: fluorescein angiography is a safe method, with rare side effects (7.5%) which cease autonomously. However some serious complications, though not frequent, have been described in the literature: anaphylactic collapse, acute myocardial infarction and pulmonary edema.

Keywords: fluorescein angiography, adverse reactions.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI