Wydanie 3/2006

Powikłania miejscowej antybiotykoterapii w okulistyce

Local Antibiotic Therapy Complications in Ophthalmology

Małgorzata Gawrońska, Elwira Mrówczyńska, Grzegorz Czajkowski, Bartłomiej J. Kałużny

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: Antibiotic therapy in ophthalmology has very important influence. Antibiotic preparations are given in many infectious ocular diseases, in pre- and post-surgical prophylaxis, as well as in injuries of the eye and ocular accessory organs. In this article we reviewed local antibiotic therapy complications in ophthalmology.

Keywords: local antibiotic therapy, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI