Wydanie 4/2006

Siatkówczak - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Retinoblastoma - Clinical features, Diagnosis and Treatment

Wojciech Hautz, Mirosława Grałek

Klinika Okulistyki, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek


Summary: Retinoblastoma is the most common intraocular malignant tumor in children. New technique of diagnosis and treatment give chance for life, saving eye and useful vision. In this paper we describe pathogenesis, symptoms, ocular findings and treatment.

Keywords: retinoblastoma, children, pathogenesis, symptoms, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI