Wydanie 4/2006

Obuoczna rozsiana proliferacja melanocytów błony naczyniowej - opis przypadku

Bilateral Diffuse Uveal Melanocytic Proliferation - Case Report

Elżbieta Sędrowicz1, Maria A. Paćkowska1, Ewa Dróbecka-Brydak1, Izabella Skórska2

1 Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
2 Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. Izabella Skórska


Summary: Purpose: The aim of this report is to present ocular condition associated with systemic malignancy – bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation (BDUMP).
Material: A 70 years old female patient was diagnosed due to the poor vision in the right eye, which lasted 6 months and mild blurred vision in the left eye. 2 years previously she underwent radiotherapy due to the lung cancer and bilateral cataract surgery. Based on complete ophthalmic examination, ultrasound, fluorescein angiography, indocyanine green angiography a diagnosis of BDUMP was made. An oncological examination showed regression of the lung cancer. The patient was treated with steroids for 2 months. Follow-up time was 10 months. Follow-up examination revealed only temporary improvement of visual acuity then exacerbation of the ocular lesions in both eyes.
Conclusion: BDUMP is accompanied by systemic malignancy. The rareness of the conditions makes the recognition difficult.

Keywords: paraneoplastic syndrome, bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation (BDUMP).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI