Wydanie 1/2007

Powikłania alergii ocznych - przyczyny, rodzaje i możliwości leczenia operacyjnego

Side Effects of Ocular Allergies - Causes, Types and Possibilities of Surgical Treatment

Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Symptoms of ocular allergies are one of the most common pathologies which need chronic treatment. The main treatment is pharmacological, but there are also situations when a surgery must be performed due to side effects of chronic allergic inflammation or due to complications resulting from our treatment. In this paper we present several indications for surgery in ocular allergy, e.g.: removal of large papillae ? cutting out or kriotherapy, amniotic membrane transplantation, plastic surgery of the eyelids, PTK and surgery of the cornea (stem cell transplantation, LKP, PKP)

Keywords: ocular allergy, surgery in ocular allergies, AKC, VKC.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI