Wydanie 1/2007

Soczewki kontaktowe a olopatadyna

Contact Lenses and Olopatadine

Anna Groblewska, Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: Approximately 20% of population suffer from allergy. Visual deficiencies are also quite common nowadays. Many people with visual problems use or want to wear contact lenses and if it is accompanied by an allergy, topical anti-allergic therapy often becomes indispensable. Olopatadine seams to be very effective in such cases.

Keywords: olopatadine, contact lenses


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI