Wydanie 1/2007

Skuteczność i bezpieczeństwo Lewofloksacyny 0,5% kropli do oczu w leczeniu schorzeń narządu wzroku u dzieci i młodzieży

Efficacy and Safety of 0,5% Levofloxacin Ophthalmic Solution in Ocular Disorders Treatment in Children and Adolescents

Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n med. Janusz Czajkowskii


Summary: Purpose: To estimate efficacy and safety of 0,5% levofloxacin ophthalmic solution (Oftaquix, Santen, Finland) for the treatment of pediatric bacterial conjunctivitis, keratoconjunctivitis and following strabismus surgery. Methods: 250 pediatric patients (age range 1 to 15 years) were examined. Eye drops were instilled every 2 hours on day 1 and 2 (up to 8 times daily) and QID on day 3 through 5. Results: In all patients the results of levofloxacin treatment were very good. Except eight patients no side effects were observed. Conclusions: After 5 days of therapy 0,5 % levofloxacin ophthalmic solution was found to be safe and effective in treating bacterial conjunctivitis, keratoconjunctivitis and following strabismus surgery.

Keywords: levofloxacin, ocular disorders.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI