Wydanie 2/2007

Rola angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej w diagnostyce retinopatii cukrzycowej

Fluoresceine and Indocyanine Green Angiography Role in Diabetic Retinopathy Diagnostic

Maria A. Paćkowska, Monika Turczyńska

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Fluoresceine angiography is the standard imaging method of the microvascular abnormalities in diabetic retinopathy. The retinal manifestation of retinopathy include capillary dilatation, microaneurysms, hemorrhages, capillary closure, intraretinal leakage, retinal edema and neovascularization. In some pathological conditions in retinopathy ICG may highlight abnormal areas of the retinal circulation as the retinal exudation sources.

Keywords: fluoresceine angiography (FA), indocyanine green angiography (ICG), diabetic retinopathy, diabetic maculopathy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI