Wydanie 2/2007

Nowe źródła laserowe do terapii i diagnostyki siatkówki

New Laser Sources for the Retina Therapy and Diagnostics

Jan Kasprzak1, Mariusz Kęcik1, Janusz Kęsik2, Andrzej Zając3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
2 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski
3 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Kierownik: profesor WAT płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz


Summary: In the paper review of the technical possibilities of the laser sources concerning their usefulness in laser therapy and diagnostics was presented

Keywords: medical lasers, laser sources, laser therapy, laser diagnostics, photocoagulation of the retina, optical tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI